Reglement

Garagesale De Trisken is van iedereen en voor iedereen, samen kunnen wij hier een groot succes van maken. Wij verzoeken dan ook iedere deelnemer en bezoeker zicht te houden aan onderstaand reglement.

  • Spullen mogen niet op, of direct aan de openbare weg geplaatst worden. Rekening houdend met het volgende: geen plaats innemen op de straat, op stoep is akkoord als er tenminste 2 meter vrij blijft om te passeren. Op het gras is akkoord als er wel voldoende ruimte wordt gehouden zodat bezoekers/passanten niet op straat hoeven te lopen.
  • U mag geen openbaar terrein innemen voor de verkoop.
  • Aanwijzingen, gegeven door politie, brandweer en gemeentelijke toezichthouder,dient u direct op te volgen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de schade die u toebrengt.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, evenmin als de initiatiefnemers of medewerkers aan de garageverkoop. Bij diefstal of beschadiging van de goederen, evenals van de privĂ©-eigendommen van elke deelnemer, wordt het risico enkel en uitsluitend gedragen door de verkoper/deelnemer.
  • Tijdsduur en dag van de garageverkoop is op zaterdag 28 september 2019, van 9.30 tot 16.30 uur
  • Elke deelnemer dient er tijdens de garageverkoop voor te zorgen dat zijn eigendom of verkoopplaats ordelijk blijft, en dat alle afval en vuil in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk wordt opgeruimd en verwijderd.
  • Deelname aan de garageverkoop kan worden ontzegd aan de deelnemers die de bepalingen van onderhavig reglement niet respecteren.
  • Deelnemers gaan door middel van inschrijving akkoord met het reglement.

Doe jij al mee?